CímerJOGSZABÁLYOK

A DEMJÉNI POLGÁRŐR EGYESÜLET MINDENNAPJAIHOZ...

/olvasáshoz klikk a linkre/


  MOTTÓ: A szolgálati feladatok jogszerű ellátásához , ismerni kell a vonatkozó jogszabályokat !!Változott a Polgárőrségről szóló törvény

A KRESZ változásai 2010.

A 2011.évi CLXV Tv.a Polgárőrségről
Bővültek a polgárőri jogkörök 2009 évben

Az Országgyűlés már a 2006. évi LII. törvényben elismerte az állampolgárok
önszerveződéseként megalakult polgárőrség tevékenységét.
A polgárőrség e törvény alkalmazásában az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében,
a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági rész-
vételben, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítésében,
továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme érdekében a lakosok közösségei által
meghatározott feladatok ellátásában közreműködő, az egyesülési jog alapján létrejött
szervezet , mint a Demjéni Polgárőr Egyesület is.
Az Országgyűlés 2009-ben , azonban részben módosította az e törvényben foglaltakat, bizonyos mértékben
kiszélesítve ezzel a polgárőrök jog- és hatáskörét.
A polgárőr közfeladatot ellátó személy, aki önként vállalja a polgárőrség kereti közötti tevékenységet.
A polgárőr szervezetek eddig is együttműködtek a helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati
szervezetekkel, a rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelem, illetve a vám- és pénzügyőrség
szerveivel, a környezet- és természetvédelmi szervezetekkel, a tűzoltóságokkal, valamint
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával.
Az együttműködő szervekkel történő közös feladat vagy szolgálatellátás esetén a polgárőr
tevékenysége különösen a felvilágosításra, tájékoztatásra, meghatározott eseményen való
részvételre, ott a rend fenntartásában való közreműködésre, megfigyelésre, továbbá az eljáró
szerv tevékenységének támogatására és segítésére terjedhet ki.
A polgárőrök azonban a tevékenységük során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek,
kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak. A polgárőrtörvény módosítása értelmében viszont
a polgárőr a jövőben használhat gázspray-t, de továbbra sem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,
továbbá nem viselhet lőfegyvert.
A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t, de akkor is
kerülnie kell, hogy azzal sérülést okozzon. A polgárőr a gázspray használata során megsérült
személy részére - amint az lehetséges - köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig
gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa. A polgárőr által használható gázspray típusa
megegyezik a rendőrségnél rendszeresített típussal. A rendőrséggel írásba foglalt megállapodás alapján
együttműködő polgárőrszervezet gázspray-t csak a rendőrségtől igényelhet.
Újdonság továbbá, hogy a polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés
zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására, csak úgy
mint az önkormányzati, illetve települési rendezvényeken. A rendőri intézkedést igénylő baleset
helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére
és utasításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri tevékenységet. A jelzőőr a tevékenységét
legalább 10 méterrel a közúti közlekedési baleset helyszíne előtt látja el és odaérkezését
követően haladéktalanul értesíti a rendőrséget. A polgárőrök jelzőőri szolgálata kiterjedhet
még az általános iskolák, óvodák közvetlen közelére is. A gyermekek úttesten történő biztonságos
átkelésének elősegítéséhez azonban a polgárőrségnek az óvoda, iskola fenntartójával előzetesen
együttműködési megállapodást kell kötnie. A jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott
látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat.
A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenység során polgárőr formaruhát, vagy megkülönböztető
mellényt köteles viselni, amely jól látható "Polgárőrség" felirattal van ellátva.
Ki kell emelni továbbá, hogy a polgárőrség szabálysértések esetén feljelentést tehet,
valamint - a rendőrséggel való együttműködés keretében - részt vehet a körözött gépjárművek
azonosításában. Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó információkról azonban a polgárőrség
a rendőrséget - az azonosítást követően haladéktalanul - köteles tájékoztatni. Mindezen változások,
elvárások pedig azt a célt szolgálják, hogy az önkéntesek közreműködésével is fokozzák az állampolgárok
biztonságérzetét, segítsék a közrend és a közbiztonság védelmét.

Klikk a nyitólaphoz >>>

D.P.E. 2008.